Oorzaken Depressie

Uitleg over een depressie

Een depressie kan verschillende oorzaken hebben. Deze kunnen worden verdeeld in lichamelijke oorzaken, sociale en psychische oorzaken. Bij de lichamelijke oorzaken kan er gedacht worden aan erfelijke factoren, maar ook aan het functioneren van de hersenen. Er kunnen zich ook lichamelijke ziekten voordoen waardoor mensen een depressie krijgen, ook medicijnen en alcohol en drugs kunnen hiervoor zorgen. Er zijn echter ook sociale oorzaken, belangrijke gebeurtenissen kunnen er voor zorgen dat mensen terugkijken in de tijd. Ze staan er bij stil wat ze hebben meegemaakt, dit is vaak het geval bij ingrijpende gebeurtenissen, bijv. het verlies van een dierbare. Je voelt je machteloos en vervelende gebeurtenissen blijven malen in je hoofd hierdoor kunnen mensen depressief worden. Ook belastende situaties kunnen er voor zorgen dat je in een depressie raakt. Dit kan voortkomen uit stress en spanningen, bijv. een baan die veeleisend is en alle energie van je vraagt. Er zijn ook psychische oorzaken, hierbij kan er gedacht worden aan karakter. Mensen die altijd wat negatiever in het leven staan en de leuke dingen bijna niet zien hebben een grotere kans op een depressie dan iemand die de zon ziet schijnen. Ook negatieve ervaringen kunnen hier voor zorgen. Als je je eenzaam voelt of je bent vroeger gepest dan kan dat later voor problemen zorgen en zelfs leiden tot een depressie. Je gaat er over nadenken wat er is gebeurd, maar je hebt er geen vat op, het is gebeurd en je moet verder maar dat lukt niet. Alles gaat aan je voorbij en niets maakt nog uit, je laat het allemaal gebeuren en dat zorgt er voor dat je je niet goed voelt. De depressie gaat niet vanzelf over, daar moet je aan werken, maar dat gaat niet altijd alleen. Daarom moet je de tijd nemen en ontdekken waar het vandaag komt, vaak samen met een psycholoog. Hij kan je helpen de oorzaak te achterhalen en er aan te werken. Op die manier kun je weer positief in het leven staan na je depressie, al heeft het wel tijd nodig.