Oorzaken Lage Bloeddruk

Uitleg over een Lage Bloeddruk

Een lage bloeddruk, ook dat is mogelijk. Je hoort meestal dat mensen een te hoge bloeddruk hebben. Als mensen overgewicht hebben bijvoorbeeld hebben zij meestal een te hoge bloeddruk, maar mensen kunnen ook een lage bloeddruk hebben. Bij een te lage bloeddruk krijgen je hersenen te weinig zuurstof. De zuurstof wordt vervoerd door je bloed en gaat dan door naar onze hersenen. Als de druk dan te laag is dan wil dat zeggen dat onze hersenen te weinig zuurstof krijgen. Dan kunnen mensen dus ook duizelig worden en ook flauwvallen kan hier een gevolg van zijn. Er zijn verschillende oorzaken van een lage bloeddruk bekend. Een van de oorzaken kan zijn uitdroging. Mensen die weinig drinken kunnen dus last krijgen van een lage bloeddruk, de oorzaak is dan uitdroging, zij krijgen te weinig vocht binnen. Het kan ook zijn dat je veel vocht kwijtraakt, je kunt bijv. een persoon hebben die erg veel zweet, dan is het belangrijk dat deze persoon extra gaat drinken om ervoor te zorgen dat hij of zij geen lage bloeddruk krijgt. Je kunt ook veel zouten kwijtraken en hierdoor kun je ook een te lage bloeddruk krijgen. Er kunnen ook andere oorzaken zijn van uitdroging, te denken aan diarree, hoge koorts, extreme temperaturen en medicijnen. Maar ook hartproblemen kunnen een oorzaak zijn van een lage bloeddruk. Het kan zijn dat je hart niet optimaal functioneert en hierdoor gaat het bloed misschien niet snel genoeg rond en naar je hersenen en krijg je last van een zuurstof tekort in de hersenen.

Meer oorzaken van een lage bloeddruk

Medicatie kan een belangrijke oorzaak zijn van een lage bloeddruk. Er zijn medicijnen die je bloeddruk kunnen verlagen, maar het kan ook zijn dat de bloeddruk hierdoor te laag wordt. Je zou je hierdoor slap kunnen voelen, maar ook kan het zijn dat je niet scherp kunt zien, je bent misselijk en je voelt je licht in je hoofd, je kunt ook duizelig zijn. Als je last denkt te hebben van een lage bloeddruk dan is het goed om naar de arts te gaan. Door een meting te doen weet hij meteen hoe het er voor staat met je bloeddruk. Ook het zuurstofgehalte in je bloed kan gemeten worden, hij weet dan ook of dat een oorzaak zou kunnen zijn. Het is aan te raden dat je even uit laat zoeken wat er gaande is, dan weet je ook wat je er aan kunt doen. Stel je voor dat je medicijnen slikt waardoor je een te lage bloeddruk krijgt, dan wil je daar wat aan doen. De arts kan dit dan bekijken en vaststellen, wanneer dit zo blijkt te zijn is het verstandig om andere medicatie te vragen. Het gaat er om dat je weet wat de oorzaak is en dan kun je de lage bloeddruk aanpakken! Het is wel belangrijk dat je met symptomen van een lage bloeddruk naar de huisarts gaat en het laat onderzoeken. Je moet er niet mee rond blijven lopen want het kan schadelijke gevolgen hebben voor je lichaam!